Rozdělení čističek vzduchu podle typu filtrace

Čističky vzduchu bývají vybaveny několika filtry, obecně platí, že čím více filtrů, tím lépe. Výrobci nabízí celou řadu různých typů filtrace.

1. Čistička vzduchu s HEPA filtrem

Čističky vzduchu s absorpčním principem čistění vzduchu. Jsou založeny na využití filtru s živočišným uhlím ve spojení s HEPAfiltrem na čištění pylu a prachu. Hepa filtr je nejdokonalejší a nejdůležitější ze všech typů filtrů, zachytává nejmenší částečky ve vzduchu. Jedná-li se o čističku pro alergika, tento filtr by u čističky vzduchu neměl chybět. Názorné zobrazení funkce filtru Na obrázku vidíte, že účinná filtrace (např. HEPA filtr ve vysavačích a čističkách vzduchu) spolehlivě zachytí všechny částečky větší než 0,3 mikrometru (zobrazeny na levé straně obrázku). Tím chrání prostředí alergika před alergeny, které se v domácnosti vyskytují po dobu celého roku. Obdobný účinek má i filtrační obličejová maska.

2. Čistička vzduchu na fotokatalytickém principu

Další skupina čističek vzduchu pracuje na fotokatalytickém principu. Podstatou této metody je rozklad chemický emisí do bezpečných komponent (voda, oxid uhličitý) a jejich okyselení na povrchu fotokatalyzátoru pod vlivem ultrafialového záření. Tento princip efektivně ničí toxiny, viry i bakterie. Reakce probíhají v přítomnosti katalyzátoru, např. oxid titanu (TiO2) pod vlivem ultrafialového záření vylučovaného speciální ultrafialovou lampou.

3. Čistička vzduchu s elektrostatickým filtrem

Třetí skupinu tvoří přístroje s elektrostatickým filtrem. Jejich předností je možnost umývání filtrů vodou, čímž se podstatně snižují náklady na provoz. Nevýhodou těchto přístrojů je vyšší pořizovací cena.

4. Čistička vzduchu s vodním filtrem

Tento typ filtrace nedoporučujeme alergikům, protože ve vodě, která obsahuje nečistoty se velice rychle množí bakterie a choroboplodné zárodky.

Některé čističky vzduchu obsahují ionizátor. Ionizátory urychlují shlukování a sedimentaci prašných částic z ovzduší. Elektrickými silami je navíc odpuzují, takže se částice zachytí na nejbližších plochách. Výsledkem je výrazné snížení koncentrace respirabilního prachu ve vnitřním ovzduší. Výhodou ionizátorů je naprosto bezhlučný provoz a produkce malých záporných iontů.

Některé čističky vzduchu mají i speciální funkce, které zajistí komfort při obsluze a jistotu při provozu. Jedná se například o různé režimy typu pylového režimu nebo turbo, dětský program, dále senzory pach, prachu, pylu nebo rovnou autom. mód reagující na intenzitu znečištění ovzduší. Velikou výhodou je i časovač čističky, dálkové ovládání, elektrické indikace znečištění filtrů, která zajišťuje neustálou kontrolu nad kvalitou a životností filtrů.

Zdroj: ing. Alena Knoblochová - diplomová práce, MZLU Brno - červenec 2004

Nejprodávanější zvlhčovače vzduchu a čističky vzduchu na portálu ProAlergiky.cz